Darowizna

Stowarzyszenie OPTA

Od 25 lat działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza rodzin doświadczających kryzysów m.in. związanych z występowaniem przemocy domowej czy uzależnienia.

Oferuje wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodziców i dzieci, a także pomoc prawną, mediacje czy specjalne programy edukacyjne. Stowarzyszenie od początku swojej działalności dzieli się wiedzą i prowadzi działania szkoleniowe dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy psychologicznej i szeroko pojętej pomocy społecznej.

Misją stowarzyszenie jest wspieranie naszych klientów na ścieżce do zmiany, do budowania zaufania do własnych decyzji i umiejętności konstruktywnego działania. Organizacja stara się na bieżąco zwracać uwagę i reagować na pojawiające się problemy społeczne stanowiące czynniki ryzyka występowania dysfunkcji w rodzinie.

p