Darowizna

Alienacja rodzicielska - jej powody, przejawy i skutki w życiu dziecka. Kto alienuje i komu to „służy”?

Alienacja rodzicielska została określona przez jednego z amerykańskich psychiatrów jako zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacjach pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Rodzice, wikłając dziecko w konflikt okołorozwodowy, stosują niekiedy niezwykle szeroki wachlarz zachowań. Dorosły, aby ukarać drugiego rodzica za niepowodzenie ich związku, wykorzystuje dziecko jako narzędzie.

yt

Najczęściej stosowane formy

  • izolowanie dziecka od drugiego rodzica, ograniczanie kontaktu, choć nie ma objawów krzywdzenia dziecka przez drugiego rodzica;
  • wzbudzanie strachu w dziecku, że alienowany rodzic może być zagrożeniem;
  • wzbudzanie w dziecku poczucia winy, gdy widać jego dobrą relację z drugim rodzicem, krytykowanie za przejawy tęsknoty za nim;
  • wycofywanie swojego ciepła i miłości, gdy dziecko wspomina drugiego rodzica, a dopuszczanie (a nawet nagradzanie) złych opinii o nim;
  • wypytywanie dziecka po wizycie u drugiego rodzica, zmuszanie do wyrzucenia prezentu czy czegoś, co kupił drugi rodzic;
  • opowiadanie dziecku nieprawdziwych historii, szczególnie o tym, że drugi rodzic go nie chce;
  • przekłamywanie historii, mieszanie dziecku faktów z przeszłości lub jej zniekształcanie, uwypuklanie negatywnych momentów lub kreowanie ich i wpajanie dziecku jako prawdy;
  • zmuszanie dziecka do dokonania wyboru między rodzicami, czyli stawianie go w konflikcie lojalnościowym wobec rodziców.

I wiele, wiele innych…

Kto alienuje?

Alienację może stosować każdy rodzic. I ten, z którym dziecko mieszka, i ten, z którym dziecko spotyka się w wyznaczonych dniach. Jeśli dla rodzica najważniejszy jest konflikt z drugim rodzicem i wygranie go, to wykorzystując do tego dziecko wyrządza mu krzywdę, której skutki mogą być widoczne natychmiast, a z olbrzymim prawdopodobieństwem będą negatywnie rzutować na jego dorosłe życie.

Alienujący rodzic, prowadząc swoją wojnę, pozbawia dziecko możliwości prawidłowego rozwoju w oparciu o dwa filary – mamę i tatę i prawo do kochania obojga.

tr